Θα

Θα ήθελα να κάθομαι στην άκρη της παλάμης σου.
Θα ήθελα να κάθομαι στα κλαδιά, και μ’ έναν τρόπο να με αντέχουν.
Τα κλαδιά;
Τα πουλιά.